Savez energetičara je jedna od najstarijih strukovnih organizacija i kao strukovna grupacija ima utemeljenje svog nastanka, postojanja, rada i poslovanja sa stogodišnjom tradicijom. Deluje u kontinuitetu i nosilac je ukupno ostvarenih dostignuća, sadržaja rada i drugih vrednosti: – istorijski od prve Tehničarske družine formirane u Srbiji 1870. godine. – septembra 1919. godine deluje kao strukovno Društvo mašinista, mašinovođa i ložača; – 1945. godine u okviru Narodne tehnike u čijem sastavu je delovao; – samostalno svoju delatnost započinje 1954. godine i okuplja blizu 10 000 članova.

Više

ENERGETIKA 2017

Visoki ugled koji niz savetovanja ENERGETIKA 1980, ...., ENERGETIKA 2017 uživa u domaćoj i međunarodnoj javnosti nameće obavezu da savetovanja budu i aktuelna i istovremneno sa jasnim pogledom u budućnost energetike.

Više

SAVEZ ENERGETIČARA

Future of skills and jobs in Europe’s gas sector

savezeu

 This project receives support from the European Commission

Projekat je finansirala Evropska komisija

Documents available on http://www.epsu.org/a/8855

Obaveštavamo da se Savez energetičara od 01.01.2015. godine nalazi na lokaciji sa promenjenom adresom: „umesto Kneza Mihaila 33“ nalazi se „u ul. Dečanska 5 (pp br.8), Beograd.