Energija 2017


Energija, ekonomija, ekologija

 


Časopis ENERGIJA je stručno-informativno glasilo i predstavlja jedinstvenu naučno-stručnu tribinu za transfer naučnih, stručnih i privrednih informacija iz zemlje i sveta.
Izdavač i osnivač časopisa je Savez energetičara i prvi broj je štampan 1996. godine.

Izdavački savet časopisa formiran je od afirmisanih stručnjaka iz oblasti istraživanja i eksploatacije energetskih resursa, proizvodnje svih oblika energije, transporta, distribucije i potrošnje energije, proizvodnje opreme i materijala, izgradnje energetskih objekata i postrojenja, zaštite životne sredine i istraživačkih i razvojnih institucija u oblasti energije, ekologije i ekonomije.

Sadržaj i profil časopisa ENERGIJA obuhvata ukupnu energetsku problematiku u oblasti
energija – ekonomija – ekologija kroz pojedine celine i stalne ili povremene rubrike, što je uslovljeno saradnjom i iskazanim interesom.

Časopis ENERGIJA izlazi kvartalno, odnosno četiri redovna broja. Po potrebi, štampa se i vanredno – specijalno izdanje. ENERGIJA se distribuira pretplatnicima, državnim organima, organizacijama, univerzitetima, institutima, školama, naučnim radnicima, privrednicima, agencijama, članstvu Saveza energetičara, razmenjuje se sa srodnim izdanjima u zemlji i inostranstvu.

Arhiva časopisa Energija, ekonomija, ekologija

2017

Energija  2017-1 Energetika 2017
2017 – 1/2 2017 – 3/4

2016

energija-3-2016 energija-2-2016
2016 – 1/2 2016 – 3/4

2015

Energertika 2015 1-2 Energertika 2015 3-4
2015 – 1/2 2015 – 3/4

2012 – 2013 – 2014

2014 2014-2 2013
2014 – 1/2 2014 – 3/4 2013 – 1/2
2012-5 2012-1-2 2012-3-4
 2012 – 5   2012 – 1/2   2012 – 3/4

 2010 – 2011

2010 – 1 2010 – 3 2011 – 1


2010 – 2 2011 – 2

2008 – 2009

2008 – 1-2 2008 – 4 2009 – 3-4

2008 – 3 2009 – 1-2 2009 – 5

2005 – 2006 – 2007

 2005 – 1  2006 – 1-2  2007 – 1-2
  2005 – 2-3   2006 – 3-4   2007 – 3-4

DATUM IZDAVANJA

Plan izlaženja
Materijali se primaju do
Datum izdavanja
1/11
01.03.2015.
20.03.2015.
2/11
10.06.2015.
30.06.2015.
3/11
10.09.2015.
30.09.2015.
4/11
01.12.2015.
20.12.2015.

 OGLAŠAVANJE – Za preduzeća koja su zaiteresovana za oglašavanje

Dimenzije
( 210 x 297 mm )
Cena ( EUR )
Napomena
1 Kolor strana
400
Cena oglasa uključuje 2 primerka časopisa

 PRETPLATA

Pretplata
Cena ( EUR )
Napomena
Godišnja pretplata za časopis (4 broja)
80
U cenu pretplate uključeni su troškovi poštarine i PDV-

Pretplaćujemo se na - Časopis energija (upisati broj primeraka časopisa)

Ime (obavezno polje)

Prezime (obavezno polje)

Adresa

Grad

Tel / fax

Preduzeće

PIB

E-mail (obavezno polje)

Vaša Poruka

Uplatu ćemo izvršiti po prijemu fakture na tekući račun Saveza energetičara broj računa: 355-1006850-61 (sa napomenom pretplata za časopis)