ENERGETIKA 2012

ENERGETIKA 2012

OSVRT NA MEĐUNARODNO SAVETOVANJE „ENERGETIKA 2012“ SA ZAKLJUČCIMA SAVETOVANJA
U Srbiji je veoma malo skupova nauke, struke i privredne, kao što […]

OSVRT NA MEĐUNARODNO SAVETOVANJE

U Srbiji je veoma malo skupova nauke, struke i privredne, kao što je to dvadeset-osmogodišnji serijal međunarodnih savetovanja ENERGETIKA 1980, […]

ENERGY 2012

International Conference organized by the Association of Energy Sector Specialists under the sponsorship of the Ministry of Infrastructure and Energy, […]

Izložbe, promocije, prezentacije, sponzorstvo i oglašavanje

Saradnja sa Savezom energetičara je najbolji način da komunicirate sa Vašim poslovnim partnerima, potvrdite i unapredite svoju poslovnu reputaciju i […]

Prijava učešća i registracija

Pravo na učešće na Savetovanju stiče se podnošenjem PRIJAVE i uplatom kotizacije.

Svi učesnici Savetovanja su obavezni da uplate kotizaciju. Kotizacija […]

Hotelski smeštaj

Za učesnike Savetovanja obezbeđen je smeštaj  na bazi punog pansiona u hotelima na Zlatiboru.

Hotel Palisad (tel. +381 31 841 161)

Hotel […]

Upustvo za pripremu rada

Svi dostavljeni radovi podležu recenziji. Službeni jezici Savetovanja su srpski i engleski.

 

[one_half_last]

Tekst procesor:  MS Word

Veličina papira: A4

Margine: sve margine 20mm

Rezime: […]

Važni datumi

Prijem abstrakta i prijava učešća 25.12.2011.

Obaveštenje o prihvatanju rada  17.01.2012.

Prijem prihvaćenih radova  25.02.2012.

Uplata kotizacija i rezervacija smeštaja  do 25.03.2012.

Pokrovitelji

ENERGETIKA 2012 u organizaciji  Saveza energetičara pod pokroviteljstvom

[one_half_last]
– Ministarstva infrastrukture i energetike,
– Ministarstva prosvete i nauke,
– Ministarstva životne sredine, rudarstva […]

Podaci o organizatoru

SAVEZ ENERGETIČARA

[one_half_last]
Adresa: 11000  BEOGRAD, Knez Mihailova 33
Telefon: 381 11 2183 315  Faks: 381 11 2639 368
Prof.dr Nikola Rajakopvić, predsednik Saveza […]

Programsko-organizacioni odbor

ORGANIZACIONO – PROGRAMSKI ODBOR

Predsednik: Prof.dr Milun Babić

Sekretar:   Nada Negovanović, sekretar Saveza energetičara

[one_half_last]

Članovi:

Dr Matthias Jochem, Hitachi, Nemačka

Prof.dr Miloš Nedeljković, Mašinski fakultet […]

Program

ENERGETIKA 2012
Na 28. međunarodnom savetovanju  ENERGETIKA 2012  dominiraće  rasprava koja će se, u formi okruglog stola, odvijati kroz sledeće dve […]