ENERGETIKA 2013

Organizaciono – programski odbor 2013

Predsednik: Prof.dr Milun Babić, Mašinski fakultet u Kragujevcu

Sekretar: Nada Negovanović, sekretar Saveza energetičara

 
Članovi:
[one_half_last]
Dr Matthias Jochem, Hitachi, Nemačka

Prof.dr Miloš Nedeljković, Mašinski […]

Organizaciono – programski odbor

Predsednik: Prof.dr Milun Babić, Mašinski fakultet u Kragujevcu

Sekretar: Nada Negovanović, sekretar Saveza energetičara

 
Članovi:
 
[one_half_last]
Dr Matthias Jochem, Hitachi, Nemačka

Prof.dr Miloš Nedeljković, Mašinski […]

ENERGETIKA 2013

Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2013  obeležiće forumska rasprava o sledećim temama:
–    značaj i uticaj gradnje gasovoda „Južni tok“, na dalji razvoj […]

Izložbe, promocije, prezentacije, sponzorstvo i oglašavanje

Saradnja sa Savezom energetičara je najbolji način da komunicirate sa Vašim poslovnim partnerima, potvrdite i unapredite svoju poslovnu reputaciju i […]

Hotelski smeštaj

Za učesnike Savetovanja obezbeđen je smeštaj na bazi punog pansiona u hotelima na Zlatiboru.

Hotel Palisad (tel. +381 31 841 161)

Hotel […]

Prijava učešća i registracija

Pravo na učešće na Savetovanju stiče se podnošenjem PRIJAVE i uplatom kotizacije.

Svi učesnici Savetovanja su obavezni da uplate kotizaciju. Kotizacija […]

Upustvo za pripremu rada

Svi dostavljeni radovi podležu recenziji. Službeni jezici Savetovanja su srpski i engleski.

Na Savetovanju  obezbeđeno simultano prevođenje.

 

[one_half_last]

Tekst procesor:  MS Word

Veličina papira: […]

Važni datumi

Prijem abstracta i prijava učešća  15.01.2013.

Obaveštenje o prihvatanju rada  20.01.2013.

Prijem prihvaćenih radova  25.02.2013.

Uplata kotizacija i rezervacija smeštaja  do  20.03.2013.

Pokrovitelji

ENERGETIKA 2013 u organizaciji Saveza energetičara pod pokroviteljstvom

[one_half_last]
– Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

– Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i […]

Podaci o organizatoru

SAVEZ ENERGETIČARA
[one_half_last]
Adresa: 11000  BEOGRAD, Knez Mihailova 33
Telefon: 381 11 2183 315  Faks: 381 11 2639 368
Prof.dr Nikola Rajakopvić, predsednik Saveza […]