ENERGETIKA 2014

Organizaciono – programski odbor 2014

ORGANIZACIONO – PROGRAMSKI ODBOR
Predsednik:    Prof.dr Milun Babić, Mašinski fakultet u Kragujevcu
Sekretar:       Nada Negovanović, sekretar Saveza energetičara
Članovi:
 
Dr Matthias Jochem, Hitachi, Nemačka
Prof.dr […]

ENERGETIKA 2014

Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2014  obeležiće forumska rasprava o sledećim temama:

–    upoznavanje sa tempom realizacije i mogućnostima za učešće domaćeg gasnog […]

Izložbe, promocije, prezentacije, sponzorstvo i oglašavanje

Saradnja sa Savezom energetičara je najbolji način da komunicirate sa Vašim poslovnim partnerima, potvrdite i unapredite svoju poslovnu reputaciju i […]

Hotelski smeštaj

Za učesnike Savetovanja obezbeđen je smeštaj na bazi punog pansiona na Zlatiboru u hotelu  Palisad (tel. +381 31 841 161)  […]

Prijava učešća i registracija

Pravo na učešće na Savetovanju stiče se podnošenjem PRIJAVE i uplatom kotizacije.

Prijava učešća i registracija

 

Pravo na učešće na Savetovanju stiče […]

Upustvo za pripremu rada

Tekst procesor:    MS Word

Veličina papira:   A4

Margine:              sve margine 20mm

Rezime:               Times New Roman 12

na srpskom i engleskom (do 500 reči)

Rad:                   maksimalna […]

Važni datumi

Prijem abstracta i prijava učešća – 10.01.2014.
Uplata kotizacija i rezervacija smeštaja  do – 20.03.2014.
Obaveštenje o prihvatanju rada – 20.01.2014.
Prijem prihvaćenih […]

Pokrovitelji

Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine,
Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja,
Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,
Ministarstva privrede,
Ministarstva poljoprivrede, […]

Podaci o organizatoru

SAVEZ ENERGETIČARA
 
Predsednik Saveza energetičara: Prof.dr Nikola Rajaković
Sekretar Saveza energetičara: Nada Negovanović

Adresa:       11000  BEOGRAD, Kneza Mihaila 33
Telefon: 381 11 2183 315  […]

PROGRAM SAVETOVANJA 2014

ENERGETIKA 2014

PROGRAM SAVETOVANJA

 

Vreme

                                             Aktivnost

 

 

Utorak, 25.03.2014. godine

 

 

16:00-18:30

REGISTRACIJA I DOBRODOŠLICA (Hotel „Palisad)

 

 

18:30-19:00

Poseta izložbi energetske opreme

 

 

19:00-19:30

KUD Sevojno

 

 

20,00

 KOKTEL DOBRODOŠLICE (Hotel Palisad) 

 

 

   
9:30-10:45

Sreda, 26.03.2014. godine
 

OTVARANJE SAVETOVANJA […]

Stručna radionica

STRUČNA RADIONICA

Savez energetičara Vas poziva za učešće u stručnim radionicama

Savez energetičara Vas poziva za učešće u stručnim radionicama.

Teme su namenjene […]