ENERGETIKA 2015

Program savetovanja

Program savetovanja ENERGETIKA 2015

ENERGETIKA 2015

ENERGETIKA 2015
XXXI međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2015

sa tematskom konkretizacijom

Visoki renome koji tridesetogodišnji niz savetovanja ENERGETIKA 1980, …., ENERGETIKA 2014 uživa u […]

Izložbe, promocije, prezentacije, sponzorstvo i oglašavanje

Izložbe, promocije, prezentacije, sponzorstvo i oglašavanje
Saradnja sa Savezom energetičara je najbolji način da komunicirate sa Vašim poslovnim partnerima, potvrdite i […]

Hotelski smeštaj

Hotelski smeštaj
Za učesnike Savetovanja obezbeđen je smeštaj na bazi punog pansiona na Zlatiboru u hotelu Palisad (tel. +381 31 […]

Prijava učešća i registracija

Prijava učešća i registracija
Pravo na učešće na Savetovanju stiče se podnošenjem PRIJAVE i uplatom kotizacije.

Svi učesnici Savetovanja su obavezni da […]

Upustvo za pripremu rada

Upustvo za pripremu rada
Tekst procesor:  MS Word
Veličina papira: A4
Margine: sve margine 20mm
Rezime: Times New Roman 12
na srpskom i engleskom (do […]

Uslovi plaćanja

Uslovi plaćanja
Iznosi za pojedine oblike učešća su dati bez poreza.
Za dinarske uplate iznos evra se obračunava prema srednjem kursu NBS […]

Važni datumi

Važni datumi
Prijem apstrakta i prijava učešća 05.02.2015.
Obaveštenje o prihvatanju rada 10.01.2015.
Prijem prihvaćenih radova 28.02.2015.
Uplata kotizacija i rezervacija smeštaja do 17.03.2015.

Pokrovitelji

Pokrovitelji
XXX međunarodno savetovanje u organizaciji Saveza energetičara

pod pokroviteljstvom

Ministarstva rudarstva i energetike,

Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne […]

Podaci o organizatoru

Podaci o organizatoru
SAVEZ ENERGETIČARA

Predsednik Saveza energetičara: Prof.dr Nikola Rajaković

Sekretar Saveza energetičara: Nada Negovanović

Adresa: 11000 BEOGRAD, Dečanska 5 pp 8

Telefon: +381 […]

Organizaciono – programski odbor

ORGANIZACIONO – PROGRAMSKI ODBOR ENERGETIKA 2015
ORGANIZACIONO – PROGRAMSKI ODBOR
Predsednik: Prof. dr Milun Babić, Mašinski fakultet u Kragujevcu
Sekretar: Nada Negovanović, sekretar […]