ENERGETIKA 2018

ENERGETIKA 2018

ENERGETIKA 2018
 
XXXIV međunarodno savetovanje u organizaciji Saveza energetičara pod pokroviteljstvom 
 

Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva zaštite životne sredine,

Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

Ministarstva […]

Podaci o organizatoru

SAVEZ ENERGETIČARA

Predsednik Saveza energetičara: Prof.dr Nikola Rajaković

Sekretar Saveza energetičara: Nada Negovanović

Adresa:  11000  BEOGRAD, Dečanska 5 pp 8

Telefon: +381 11 3226 […]

Prijava učešća i registracija

Prijava učešća i registracija
 

Pravo na učešće na Savetovanju stiče se podnošenjem PRIJAVE i uplatom kotizacije.

Svi učesnici Savetovanja su obavezni da […]

Program savetovanja

ENERGETIKA 2018 Program >>>
Program ENERGY 2018.pdf >>>
Program ENERGY 2018.doc >>>
MONEY TRANSFER PAYMENT INSTRUCTIONS IN EUR.pdf  >>>

Pokrovitelji

Upustvo za pripremu rada

Upustvo za pripremu rada
 

Tekst procesor:         MS Word

Veličina papira:         A4

Margine:                     sve margine 20mm

Rezime:                       Times New Roman 12

na srpskom i engleskom (do […]

Izložbe, promocije, prezentacije, sponzorstvo i oglašavanje

Izložbe, promocije, prezentacije, sponzorstvo i oglašavanje
 

Saradnja sa Savezom energetičara je najbolji način da komunicirate sa Vašim poslovnim partnerima, potvrdite i […]

Važni datumi

 Važni datumi
 

Prijem apstrakta i prijava učešća                                                                                       19.01.2018.

Obaveštenje o prihvatanju rada                                                                                       22.01.2018.

Prijem prihvaćenih radova                                                                                                23.02.2018.

Uplata kotizacija […]

Hotelski smeštaj

Hotelski smeštaj
Za učesnike Savetovanja obezbeđen je smeštaj na bazi punog pansiona na Zlatiboru u hotelu Palisad (tel. +381 31 […]

Uslovi plaćanja

Uslovi plaćanja
Iznosi za pojedine oblike učešća su dati bez poreza.

Za dinarske uplate iznos evra se obračunava prema srednjem kursu NBS […]

Organizaciono-programski odbor