Saradnja sa Savezom energetičara je najbolji način da komunicirate sa Vašim poslovnim partnerima, potvrdite i unapredite svoju poslovnu reputaciju i uspeh Vaše firme predstavite svim uticajnim ljudima u Srbiji i na međunarodnom planu.

Želja nam je da nastavimo da efikasno promovišemo vaše proizvode, da održimo i učvrstimo međusobno profesionalno poverenje, kao i da pronalazimo nove i negujemo postojeće zajedničke ciljeve.
[one_half_last]
Organizator Savetovanja poziva sve zainteresovane firme u energetskom sektoru iz zemlje i inostranstva da učestvuju u sponzorstvu, promociji, prezentaciji i oglašavanju u završnom Programu savetovanja i Zborniku radova.

U tom smislu je koncipiran PROGRAM MARKETINGA, koji svojim sadržajem treba da obezbedi uslove za promotivno-marketinške prezentacije i izložbe proizvoda i usluga  o energo-dostignućima u energoprivredi, industriji, komunalnim sistemima, saobraćaju, zgradarstvu, obnovljivim i novim izvorima energije

Oblici učešća firmi na savetovanju ENERGETIKA 2012 su sledeći:

Zlatni sonzor

Srebrni sponzor

Bronzani sponzor

Donatori

Sponzor koktela dobrodošlice

Savetovanje su pomogli

Izlagač na izložbi

Pano prezentacija
Oglašavanje
Distribucija promo- predmeta

 


Za svaki od oblika učešća predviđena su prava i naknade koje služe za pokriće troškova Savetovanja.

Ukoliko ste zainteresovani za detaljnije informacije, molimo Vas obratite se na telefon Saveza energetičara broj +381 11 2183 315 i/ili  popunite prijavni formular i naši predstavnici će Vas kontaktirati.

Uslovi plaćanja

Iznosi za pojedine oblike učešća su dati bez poreza.

Za dinarske uplate iznos evra se obračunava prema srednjem kursu NBS na dan uplate. Uplata u dinarskom iznosu se uplaćuje na tekući račun Saveza energetičara:

355-1006850-61 Vojvođanska banka

Radi sagledavanja potrebe u obezbeđenju prostora i vremena za prezentaciju, raspored štandova, kao i uvrštavanja u Program savetovanja, molimo Vas popunite Prijavu učešća na priloženom obrascu.


Preduzeće

PIB

Grad

Adresa

Tel / fax

E-mail (obavezno polje)

Ovim neopozivo prijavljujemo sledeće učesnike

[/one_half_last]