SAVEZ ENERGETIČARA

Obaveštenja i detaljne informacije na :

Adresa: 11000 BEOGRAD, Dečanska 5 (pp br.8)
Telefon: +381 11 32 26 007

E-mail:
savezenergeticara@eunet.rs
Web: www.savezenergeticara.org.rs

Osobe za kontakt:
Prof.dr N.Rajaković, predsednik Saveza energetičara, N.Negovanović, sekretar Saveza energetičara