Angažovanje na marketinškim aktivnostima. Pre svega, angažovanje na promotivnim aktivnostima, vizuelni identitet, angažovanje na modernizaciji imidža Saveza energetičara i na usavršavanju i osavremenjavanju performansi usluga Saveza energetičara.

Prema iskustvu, jedna od osnovnih komponenti su intenzivne promotivne aktivnosti kojima se javnost neprekidno obaveštava o aktivnostima Saveza energetičara (kroz uvažene radove, teme, emisije…)

Informativna kampanja je sinhronizovana sa edukacijom javnosti, čime se postiže promena ponašanja u korišćenju svih oblika energija.

Stručno da utičemo na politiku i javnost da se založimo i definišemo energetsku politiku iz koje proizilazi energetska kultura.

Organizacijom sajma – gde će se na istom mestu okupiti veliki broj značajnih firmi  proizvođača i korisnika opreme i uređaja, kao i kroz prateći stručni program – prepoznačemo   zahtev i ulogu Savez energetičara-sinergija i unapređenje kapaciteta u energetskom sektoru. Savez energetičara će raditi na unapređenju odnosa i saradnje svojih članica kako bi postao pouzdan i nezamenljiv partner. .Poboljšanje imidža Saveza energetičara u javnosti je stalni i dugoročni cilj.