Skupštinu Saveza energetičara sačinjavaju individualni članovi, počasni članovi i predstavnici kolektivnih članova.

Upravni odbor Saveza energetičara je izvršni organ Skupštine.

Upravni odbor upravlja Savezom energetičara u skladu sa Zakonom i Statutom Saveza energetičara.

Prof.dr Nikola Rajaković, predsednik Upravnog odbora SE.

Mr Mirko Todorović, predsednik Nadzornog odbora Saveza energetičara.

Savez energetičara predstavlja i zastupa predsednik Prof.dr. Nikola Rajaković i sekretar Saveza energetičara Nada Negovanović.

Programska orijentacija i kadrovski potencijal se obezbeđuju pružanje kompletnih, kvalitetnih i profesionalno fundiranih naučno-stručnih i konsultantskih usluga u širokom spektru energetike.Posebno je značajno da objedinjene reference, pozitivno iskustvo i ugled u naučnoj i privrednoj javnosti omogućavaju i garantuju kompetitivan položaj kod svih potencijalnih korisnika i naručilaca usluga, i to kako iz privrede, tako i od strane državnih i drugih organa i institucija.

Rad u Savezu energetičara je organizovan preko specijalizovanih Odbora, u okviru kojih posluju specijalisti različitih profila (inženjeri mašinske
i elektro struke, rudarstva, tehnolozi, ekonomisti i drugi.)

Korisnici usluga su raznovrsni i geografsko široko rasprostranjeni – preduzeća, asocijacije i institucije, opštine i regioni, vladini resorni organi, organi i medunarodne organizacije i agencije.

Kreiranje, organizovanje i podsticanje tematske saradnje u unapređivanju znanja i razmeni iskustava između stručnjaka u Odborima, kao i naučnika iz instituta, sa univerziteta, drugih strukovnih organizacija i resornih organa vlasti.

Ostvarivanje zajedničkih programskih aktivnosti kroz Odbore Saveza energetičara: organizacija naučno-stručnih skupova, saradnja u koncipiranju i profilisanju časopisa ENERGIJA, kao i drugim komplementarnim aktivnostima.

 ODBORI – stalna radna tela Upravnog odbora

U cilju efikasnijeg delovanja Upravnog odbora, konstituisana su stalna radna tela – organi Upravnog odbora, i to:

– Odbor za energetsko rudarstvo

– Odbor za hidroenergetiku

– Odbor za termoenergetiku

– Pododbor za nuklearnu energiju

– Pododbor za kogeneraciju

– Odbor za elektroenergetske mreže

– Odbor za klimatizaciju, grejanje, ventilaciju i hlađenje

– Odbor za naftu

– Odbor za gas

– Odbor za komunalnu energetiku

– Odbor za obnovljive izvore

– Pododbor za energiju sunca

– Pododbor za geotermalnu energiju

– Pododbor za energiju vetra

– Odbor za bioenergetiku

– Odbor za energetsku efikasnost i potrošnju

– Odbor za zaštitu životne sredine

– Odbor za industriju

– Odbor za potrošnju energije i održivi razvoj

– Odbor za ekonomiju energetike

– Centar za osposobljavanje i usavršavanje energetskih kadrova

– Odbor za stručne skupove

– Odbor za izdavačku delatnost

– Odbor za ekonomska pitanja