SAVEZ ENERGETIČARA

 

Predsednik Saveza energetičara: Prof.dr Nikola Rajaković

Sekretar Saveza energetičara: Nada Negovanović

Adresa:       11000  BEOGRAD, Kneza Mihaila 33

Telefon: 381 11 2183 315  Faks: 381 11 2639 368

E-mail: savezenergeticara@Eunet.rs

Web:www.savezenergeticara.org.rs