Pravo na učešće na Savetovanju stiče se podnošenjem PRIJAVE i uplatom kotizacije.

Prijava učešća i registracija

 

Pravo na učešće na Savetovanju stiče se podnošenjem PRIJAVE i uplatom kotizacije.

 

Svi učesnici Savetovanja su obavezni da uplate kotizaciju. Kotizacija iznosi 200 evra.

Članovi Saveza i autori referata (jedan autor ili ko-autor po referatu) imaju pravo na umanjenu kotizaciju koja iznosi 150 evra. Prateće osobe (deca, supruga) uplaćuju 50 evra.

 

Vrednost evra se utvrđuje prema srednjem kursu evra kod Narodne banke Srbije  na dan plaćanja.

Učesnici sa punom kotizacijom i autori dobijaju:

 

–   identifikacioni bedž,

–  pravo prisustva na stručnom delu Savetovanja,

–  zbornik referata,

–  CD-ROM sa kompletnim radovima i poslovnim prezentacijama sponzora

–  tašnu, blok i olovku,

–  pozivnice za koktel dobrodošlice i svečanu večeru

 

Materijali Savetovanja se preuzimaju prilikom registracije na registracionom pultu.

 

Kotizaciju sa imenom učesnika i naznakom „ENERGETIKA 2014 – kotizacija“ uplatiti na tekući račun Saveza energetičara:355-1006850-61 Vojvođanska banka.

 

Dokaz o uplati kotizacije priložiti pri registraciji učesnika 25.03.2014.g. hotel Palisad – Zlatibor, od 16,oo časova.

 

 

Identifikacioni bedž

Identifikacioni bedž dobijaju učesnici koji uplate kotizaciju i služi kao identifikacija učesnika Savetovanja.

 

Nošenje bedža obavezno je za sve učesnike bez koga neće moći da uđu u Kongresni centar.

 

Zainteresovani smo da učestvujemo

Ime (obavezno polje)

Prezime (obavezno polje)

Adresa

Grad

Tel / fax

Preduzeće

PIB

E-mail (obavezno polje)

Učestvujemo kao Učesnik, Autor, Donator, Sponzor, Izlagač, Korisnik
 Učesnik Autor Donator Sponzor Izlagač Korisnik

Vaša Poruka