Pravo na učešće na Savetovanju stiče se podnošenjem PRIJAVE i uplatom kotizacije.


Svi učesnici Savetovanja su obavezni da uplate kotizaciju. Kotizacija iznosi 200 evra.
Članovi Saveza i autori referata (jedan autor ili ko-autor po referatu) imaju pravo na umanjenu kotizaciju koja iznosi 150 evra. Prateće osobe uplaćuju 70 evra.[one_half_last]

Vrednost evra se utvrđuje prema srednjem kursu evra kod Narodne banke Srbije  na dan plaćanja.

Učesnici sa punom kotizacijom i autori dobijaju:

*    identifikacioni bedž,
*    pravo prisustva na stručnom delu Savetovanja,
*    zbornik referata,
*    CD-ROM sa kompletnim radovima i poslovnim prezentacijama sponzora
*    tašnu, blok i olovku,
*    pozivnice za koktel dobrodošlice i svečanu večeru

Materijali Savetovanja se preuzimaju prilikom registracije na registracionom pultu.

Kotizaciju sa imenom učesnika i naznakom „ENERGETIKA 2013 – kotizacija“ uplatiti na tekući račun Saveza energetičara: 355-1006850-61   Vojvođanska banka.

Dokaz o uplati kotizacije priložiti pri registraciji učesnika 26.03.2013.g. hotel Palidsad – Zlatibor, od 16,oo časova.


Identifikacioni bedž


Identifikacioni bedž dobijaju učesnici koji uplate kotizaciju i služi kao identifikacija učesnika Savetovanja.

Nošenje bedža obavezno je za sve učesnike bez koga neće moći da uđu u Kongresni centar.

Zainteresovani smo da učestvujemo

Ime (obavezno polje)

Prezime (obavezno polje)

Adresa

Grad

Tel / fax

Preduzeće

PIB

E-mail (obavezno polje)

Učestvujemo kao Učesnik, Autor, Donator, Sponzor, Izlagač, Korisnik
 Učesnik Autor Donator Sponzor Izlagač Korisnik

Vaša Poruka


[/one_half_last]