Pravo na učešće na Savetovanju stiče se podnošenjem PRIJAVE i uplatom kotizacije.

Svi učesnici Savetovanja su obavezni da uplate kotizaciju. Kotizacija iznosi 200 evra.

Članovi Saveza i autori referata (jedan autor ili ko-autor po referatu) imaju pravo na umanjenu kotizaciju koja iznosi 150 evra. Prateće osobe (supruge i deca) uplaćuju 50 evra.

Vrednost evra se utvrđuje prema srednjem kursu evra kod Narodne banke Srbije  na dan plaćanja.

 

[one_half_last]

Učesnici sa punom kotizacijom i autori dobijaju:

 

 • Identifikacioni bedž,
 • Pravo prisustva na stručnom delu Savetovanja, Materijali Savetovanja se preuzimaju prilikom registracije na registracionom pultu.
 • Zbornik referata,
 • CD-ROM sa kompletnim radovima i poslovnim prezentacijama sponzora
 • Tašnu, blok i olovku,
 • Pozivnice za koktel dobrodošlice i svečanu večeru

  Kotizaciju sa imenom učesnika i naznakom „ENERGETIKA 2012 – kotizacija“ uplatiti na tekući račun Saveza energetičara: 355-1006850-61 Vojvođanska banka.

  Dokaz o uplati kotizacije priložiti pri registraciji učesnika 27.03.2012.g. hotel Palidsad – Zlatibor, od 16,oo časova.

  Identifikacioni bedž 
  dobijaju učesnici koji uplate kotizaciju i služi kao identifikacija učesnika Savetovanja. Nošenje bedža obavezno je za sve učesnike bez koga neće moći da uđu u Kongresni centar.


Zainteresovani smo da učestvujemo


Ime (obavezno polje)

Prezime (obavezno polje)

Adresa

Grad

Tel / fax

Preduzeće

PIB

E-mail (obavezno polje)

Učestvujemo kao Učesnik, Autor, Donator, Sponzor, Izlagač, Korisnik
 Učesnik Autor Donator Sponzor Izlagač Korisnik

Vaša Poruka


[/one_half_last]