STRUČNA RADIONICA


Savez energetičara Vas poziva za učešće u stručnim radionicama

Savez energetičara Vas poziva za učešće u stručnim radionicama.

Teme su namenjene projektantima, proizvođačima opreme, izvođačima radova i stručnjacima u eksploataciji.

Očekujemo Vaše učešće na jednodnevnom savetovanju – 24. januar 2014.g., sala na II spratu, Beograd, Kneza Mihaila 33 (radionica I)  i /iIi  28. januar,2014.g.(radionica II).

STRUČNA RADIONICA pdfMesto i vreme održavanja radionice:

SAVEZ ENERGETIČARA (sala II) – Kneza Mihaila 33., Beograd, Telefon: +381 11 2183-315 : +381 11 2637581 Fax: +381 11 2639368

24. januar 2014g. od 10,00h do 15:30h, i/ili 28.januar 2014.g. od10,00h do 15:30h

Uplata kotizacije na tekući  račun

Saveza energetičara

Broj: 355-1006850-61 Vojvođanska banka, sa napomenom: Radionica I  i/ili Radionoca II

Kotizacija po učesniku iznosi  8.500,00 dinara, a za članove Saveza 7.500,00 dinara

Kotizacija uključuje: učešće u radionici, literaturu i prigodan koktel.

Molimo Vas da  popunite prijavni list sa podacima o privrednom subjektu/ustanovi i podacima o polaznicima.


PRIJAVNI LIST – PREDRAČUN – JEDNODNEVNA OBUKA

PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU / USTANOVI (obavezno polje)

Poslovno ime (obavezno polje)

Adresa, Mesto, Opština

PIB

Telefon

E-mail (obavezno polje)

Direktor vlasnik

PODACI O UČESNICIMA KOJI SE UPUĆUJU OD STRANE PRIVREDNOG SUBJEKTA / USTANOVE

Ime

Prezime

Funkcija

Mobilni telefon

E-mail (obavezno polje)

Vaša Poruka