Programska načela Saveza energetičara baziraju se, pre svega, na unapređenju i afirmaciji struke.

Savez energetičara je stručno udruženje koje objedinjuje i harmonizuje sve delove energetskog sektora i dobija posebnu težinu u svetlu edukacije i to: počevši od specijalističkih znanja, pa sve do akademske redefinicije profila energetičar.

Identifikovane su realne potrebe za obukom i razvojem na osnovu direktiva i standarda EU iz kojih proizilazi obuka energetskih kadrova.

 

Višednevni kursevi organizovaće se kroz predavanja i radionice. Kursevi su celodnevni, intenzivni, sa posebno pripremljenom literaturom u skladu sa potrebama i uz angažovanje predavača koji su se afirmirali na tim poslovima.

Savez energetičara organizuje pripremne kurseve za polaganje stručnih ispita pred Komisijom za stručne ispite za energetska zvanja. Programom je obuhvaćeno 23 zvanja.
Pripremni kurs održava se u prostorijama Saveza, Beograd,
Knez Mihailova 33.Vreme trajanja kursa je do tri meseca (teorijska nastava, praktična obuka, stručne posete), a trajanje zavisi o planu i programu predavanja kao i praktičnoj obuci za pojedina energetska zvanja.Ukoliko u vašoj firmi ili ustanovi postoji potreba za obukom nekih od zvanja, molimo da najkasnije nedelju dana pre početka obuke, dostavite overenu pismenu prijavu.

Rukovanje s energetskim postrojenjima dozvoljeno je samo stručnim radnicima koji imaju položen stručni ispit za to postrojenje.
——————————————————————————————————————————————

Future of skills and jobs in Europe’s gas sector

savezeu

This project receives support from the European Commission

Projekat je finansirala Evropska komisija

VET in the Gas Sector FINAL Oct 2012   –   VET in the Gas Sector Summary DE

——————————————————————————————————————————————
Savez energetičara nastavlja aktivnosti usmerene na obuci i stručnom usavršavanju kandidata koji obavljaju poslove i zadatke na rukovanju i održavanju energetskih postrojenja i uređaja. Definisan je Program obuke i provere stručne osposobljenosti za samostalno i bezbedno obavljanje poslova u energetskom sektoru.Savez energetičara poziva predavače tehničke struke, istaknute naučne ili stručne radnike ,  sa radnim iskustvom u oblasti gasne tehnike, da se pridruže našem timu i objavljuje

JAVNI POZIV ZA PREDAVAČE

ZA OBUKU I STRUČNO USAVRŠAVANJE KANDIDATA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE I ZADATKE NA RUKOVANJU I ODRŽAVANJU ENERGETSKIH POSTROJENJA I UREĐAJA U GASNOM SEKTORU.

JAVNI POZIV PREDAVAČIMA >>>

STRUČNA RADIONICA >>>

Savez energetičara Vas poziva za učešće u stručnim radionicama