Tekst procesor:    MS Word

Veličina papira:   A4

Margine:              sve margine 20mm

Rezime:               Times New Roman 12

na srpskom i engleskom (do 500 reči)

Rad:                   maksimalna dužina rada (sa rezimeom

i literaturom) je 10 strana

 

Svi dostavljeni radovi podležu recenziji.

Službeni jezici Savetovanja su srpski i engleski.