Upustvo za pripremu rada

 

Tekst procesor:         MS Word

Veličina papira:         A4

Margine:                     sve margine 20mm

Rezime:                       Times New Roman 12

na srpskom i engleskom (do 500 reči)

Rad:                             maksimalna dužina rada (sa rezimeom  i literaturom) je 10 strana

 

Svi dostavljeni radovi podležu recenziji.

Službeni jezici Savetovanja su srpski i engleski.