Svi dostavljeni radovi podležu recenziji. Službeni jezici Savetovanja su srpski i engleski.

 

[one_half_last]

Tekst procesor:  MS Word

Veličina papira: A4

Margine: sve margine 20mm

Rezime: Times New Roman 12 na srpskom i engleskom (do 500 reči)

Rad: maksimalna dužina rada (sa rezimeom i literaturom) je 10 strana

[/one_half_last]