Prijem abstracta i prijava učešća – 10.01.2014.

Uplata kotizacija i rezervacija smeštaja  do – 20.03.2014.

Obaveštenje o prihvatanju rada – 20.01.2014.

Prijem prihvaćenih radova – 15.02.2014.