Prijem abstracta i prijava učešća  15.01.2013.

Obaveštenje o prihvatanju rada  20.01.2013.

Prijem prihvaćenih radova  25.02.2013.

Uplata kotizacija i rezervacija smeštaja  do  20.03.2013.