Prijem abstrakta i prijava učešća 25.12.2011.

Obaveštenje o prihvatanju rada  17.01.2012.

Prijem prihvaćenih radova  25.02.2012.

Uplata kotizacija i rezervacija smeštaja  do 25.03.2012.